Fernando F. Fababaer
Name: Fernando F. Fababaer

Address: Poblacion, Corcuera Romblon

Date of Birth: xxx

Place of Birth: Corcuera, Romblon

Civil Status: Married

Name of Spouse: xxxxxxxxx

Religious views: Roman Catholic

Public Service Record: 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Education:

  •  
  •  
  •  

Committee:

Ordinances: